زمان مطالعه: 4 دقیقه
هلدینگ بین المللی امجد پویش
دارای کد بورس کالا و انرژی

AMJADPOYESH INTERNATIONAL HOLDING
(A.P.H)
هلدینگ بین المللی امجد پویش
دارای کد بورس کالا انرژی

AMJADPOYESH INTERNATIONAL HOLDING
(A.P.H)
هلدینگ بین المللی امجد پویش
دارای کد بورس کالا وانرژی

AMJADPOYESH INTERNATIONAL HOLDING
(A.P.H)
هلدینگ بین المللی امجد پویش
دارای کد بورس کالا وانرژی

AMJADPOYESH INTERNATIONAL HOLDING
اینجا کلیک کنید
هلدینگ بین المللی امجد پویش
هلدینگ بین المللی امجد پویش
هلدینگ بین المللی امجد پویش
آخرین اخبار مقالات

بازدید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از سه مجتمع تولیدی صنعتی: واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌کننده تبدیل شدند

در ادامه بازدیدهای میدانی؛محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان از سه شرکت تولیدی صنعتی که مراحل تولید آزمایشی خود را جهت شروع به کار رسمی طی می کنند، بازدید به عمل آورد. محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از سه شرکت تولیدی صنعتی که مراحل تولید ...

< 1 دقیقه نویسنده : امجد پویش بندر عباس

حمل و نقل

حمل و نقل ترکیبی (زمینی، دریایی، ریلی، هوایی)

بازرگانی

مشاوره، صادرات، واردات، ترانزیت و ترخیص

لجستیک

انبارداری، تخلیه، بارگیری و تجهیزات

DOOR TO DOOR

زنجیره تامین کالا

اپلیکیشن امجد پویش

اپلیکیشن امجد پویش نخستین اپلیکیشن روابط عمومی تحت موبایل در حوزه: لجستیک، بازرگانی، زنجیره تامین کالا و DOOR TO DOOR حمل و نقل ترکیبی (زمینی، دریایی، ریلی، هوایی)، مشاوره، صادرات، واردات، ترانزیت و ترخیص انبارداری و تخلیه و بارگیری در بنادر
هلدینگ بین المللی امجدپویش